CONVOCATÒRIA CIM 2018

3ª edició CIM 2018
Del 17 al 23 de setembre
Convocatòria oberta de l'1 al 30 de juny!


 

La 3ª edició CIM es durà a terme del 17 al 23 de setembre 2018, compte amb la col·laboració dels espais: Centre Cívic Barceloneta, Antic Teatre i La Caldera Les Corts i la direcció de Helena Pellisé.

Obrim convocatòria per a presentar propostes escèniques d’improvisació que tinguin com a eix central el cos i el moviment per a ser programades el 22 i 23 de setembre 2018 a l’Antic Teatre.


Bases de la convocatòria:


Podran participar creadors/es independents i col·lectius de dansa que treballin la pràctica de la improvisació com a creació artística amb propostes escèniques d’improvisació que tinguin com a eix central el cos i el moviment.

Cada persona pot presentar tantes propostes com vulgui sempre que la composició del grup sigui diferent. El número màxim d'integrants per grup és de 4 per poder garantir unes condicions econòmiques mínimes per artista.

Les propostes poden ser estrenades o inèdites, sempre que el treball escènic consisteixi en alguna estratègia de composició instantània.

Es programaran en dos dies 6 propostes, 3 per dia, amb una durada aproximada per peça entre 10 i 30 minuts.

L’escenografia i la il·luminació han de ser senzilles, ja que s'hauran de compartir els recursos de la sala amb les altres propostes seleccionades que siguin programades pel mateix dia.


Es valorarà:

 • La qualitat i coherència artística de la proposta.
 • Els creadors/es amb una trajectòria professional dins el sector del cos i el moviment que treballin la improvisació com a recerca i creació artística. 
 • La possibilitat d'oferir un dels Laboratoris CIM 2018 a La Caldera, entesos com a "sessions de pràctica compartida". Així com la participació a la Xerrada amb els artistes que s'oferirà després de les actuacions a l'Antic Teatre.


S’ofereix:
 • Les propostes seleccionades seran programades a una de les dues nits d’improvisació a escena del CIM 2018 que tindran lloc els dies 22 i 23 de setembre 2018 a l’Antic Teatre. Les nits seran compartides entre tres propostes.
 • El Teatre compta amb un tècnic de llum i so, que farà una il·luminació general en base a les característiques de les propostes seleccionades.
 • Les propostes seleccionades rebran un suport econòmic: el CIM garanteix un catxet mínim de 170 euros per proposta/companyia. A aquesta quantitat se li sumarà una tercera part del 80% de la taquilla neta del dia de l'actuació (donat que la taquilla es dividirà entre les tres propostes programades).
 • Es coordinarà, segons la disponibilitat del Teatre i les companyies, un assaig tècnic durant el mateix dia de la mostra. 
 • La possibilitat d'oferir un dels Laboratoris CIM 2018 que es realitzaran a La Caldera. El dia, la durada i les condicions econòmiques es pactaran directament amb cada companyia/artista.


S’haurà d’enviar la següent informació abans del 30 de juny 2018 a cimbcn.info@gmail.com:

 1. Dossier del projecte: sinopsi, fitxa artística, duració, currículum dels participants.   
 2. Enllaç del vídeo del projecte i d’altres treballs escènics d’improvisació propis com a referència. 
 3. Necessitats tècniques.
 4. Possibilitat d'incloure proposta de taller/laboratori.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar a Helena Pellisé: helenapellise1@gmail.com


Acabat el termini d’entrega es farà una selecció per part de l’equip organitzador. Es comunicarà personalment la resolució a tots els participants.

La organització es reserva el dret d’enregistrar en vídeo i foto els treballs presentats i a utilitzar els registres visuals obtinguts per fer-ne difusió.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3ª edición CIM 2018
Del 17 al 23 de setiembre
Convocatoria abierta del 1 al 30 de junio!La 3ª edición CIM se llevará a cabo del 17 al 23 de setiembre 2018, cuenta con la colaboración de los espacios: Centro Cívico Barceloneta, Antic Teatre y La Caldera Les Corts y la dirección de Helena Pellisé.

Abrimos convocatoria para presentar propuestas escénicas de improvisación que tengan como eje central el cuerpo y el movimiento para ser programadas el 22 y 23 de setiembre 2018 en el Antic Teatre.


Bases de la convocatoria:
 

Podran participar creadores/as independientes y colectivos de danza que trabajen la práctica de la improvisación como creación artística con propuestas escénicas de improvisación que tengan como eje central el cuerpo y el movimiento.

Cada persona puede presentar tantas propuestas como quiera siempre que la composición del grupo sea diferente. El número máximo de integrantes por grupo es de 4 para poder garantizar unas condiciones económicas mínimas por artista.

Las propuestas pueden ser estrenadas o inéditas, siempre que el trabajo escénico consista en alguna estrategia de composición instantánea.

Se programaran en dos días 6 propuestas, 3 por día, con una duración aproximada por pieza entre 10 y 30 minutos.

La escenografía y la iluminación tiene que ser sencillas, ya que
se tendrán que compartir los recursos de la sala con las otras propuestas seleccionadas que sean programadas para el miso día.


 

Se valorará:
 • Los creadores/as con una trayectoria profesional en el sector del cuerpo y el movimiento que trabajen la improvisación como investigación y creación artística. 
 • La posibilidad de ofrecer uno de los Labortorios CIM 2018 en La Caldera, entendidos como "sesiones de práctica compartida". Así como la participación en la Charla con los artistas que se ofrecerá después de las actuaciones en el Antic Teatre.


Se oferece:

 • Las propuestas seleccionadas seran programadas en una de las dos noches de improvisación a escena del CIM 2018 que tendrán lugar los días 22 y 23 de setiembre 2018 en el Antic Teatre. Las noches seran compartidas entre tres propuestas.
 • El Teatro cuenta con un técnico de luces y sonido, que hará una iluminación general en base a las características de las propuestas seleccionadas.
 • Las propuestas seleccionadas recibirán un apoyo económico: el CIM garantiza un caché mínimo de 170 euros por propuesta/compañía. A esta cantidad se le sumará una tercera parte del 80% de la taquilla neta del día de la actuación (dado que la taquilla se dividirá entre las tres propuestas programadas).
 • Se coordinará, segun la disponibilidad del Teatro y las compañías, un ensayo técnico durante el mismo día de la muesta.   
 • La posibilidad de ofrecer uno de los Laboratorios CIM 2018 que se realizarán en La Caldera. El día, la duración y las condiciones económicas se pactarán directamente con cada compañía/artista. 

  Se tendrá que enviar la siguiente información antes del 30 de junio 2018 a cimbcn.info@gmail.com:
  1. Dossier del proyecto: sinopsis, ficha artística, duración, currículum de los participantes. 
  2. Enlace del vídeo del proyecto y de otros trabajos escénicos de improvisación propios como referencia.
  3. Necesidades técnicas. 
  4. Posibilidad de incluir propuesta de taller/laboratorio.


  Cualquier duda, podéis contactar a Helena Pellisé: helenapellise1@gmail.com

  Terminado el período de entrega se hará una selección por parte del equipo organizador. Se comunicará personalmente la resolución a todos los participantes.

  La organización se reserva el derecho de registrar en vídeo y foto los trabajos presentados y a utilizar los registros visuales obtenidos para hacer difusión.