3ª edició CIM 2018
Del 17 al 23 de setembre


El CIM, Cicle Improvisació en Moviment busca promoure, difondre i donar espai a la dansa improvisació com a disciplina artística a la ciutat de Barcelona. I ho fa a través d’activitats de formació i de la mostra de propostes escèniques de composició instantània.

A través del CIM volem convidar-te a gaudir, reflexionar i valorar com a públic l’art d’allò màgic que succeeix només en el moment present, la improvisació. A més, oferim als creadors i col·lectius professionals de la dansa un espai on practicar i intercanviar eines i estratègies per a la improvisació.

La 3ª edició CIM tindrà lloc del 17 al 23 de setembre 2018. Amb un taller i laboratoris de formació impartits per a docents professionals de les arts escèniques que treballen la improvisació des d'enfocs particulars i l’exhibició de propostes escèniques de composició instantània, seleccionades a través de convocatòria oberta dirigida a professionals que tinguin com a eix central el cos i el moviment.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3ª edición CIM 2018
Del 17 al 23 de setiembre


El CIM, Ciclo Improvisación en Movimiento busca promover, difundir y dar espacio a la danza improvisación como disciplina artística en la ciudad de Barcelona. Y lo hace a través de actividades de formación y de la muestra de propuestas escénicas de composición instantánea.

A través del CIM queremos invitarte a disfrutar, reflexionar y valorar como público el arte de aquello mágico que sucede solo en el momento presente, la improvisación. Además, oferecemos a los creadores y colectivos profesionales de la danza un espacio donde practicar e intercanviar herramientas y estrategias para la improvisación.

La 3ª edición CIM tendrá lugar del 17 al 23 de setiembre 2018. Con un taller y laboratorios de formación impartidos por docentes profesionales de las artes escénicas que trabajan la improvisación desde enfoques particulares y la exhibición de propuestas escénicas de composición instantánea, seleccionadas a través de convocatoria abierta dirigida a profesionales que tengan como eje central el cuerpo y el movimiento.